КОНТАКТ 

eng. STEFAN GERDEV

Executive Director

  

e-mail: info@tractionbg.com

eng. ILIYAN NIKOLOV

Production Director

  

e-mail: nikolov@tractionbg.com

eng. STAMEN KAEV

Tehnical Director

  

e-mail: s_kaev@tractionbg.com

fax:

+359 8477 28 60 

address:

1А Dimitar Blagoev Str. 7454 Samuil, region Razgrad, Bulgaria

zip code:

7454 

Some contents or functionalities here are not available due to your cookie preferences!

This happens because the functionality/content marked as “Google Maps” uses cookies that you choosed to keep disabled. In order to view this content or use this functionality, please enable cookies: click here to open your cookie preferences.

TRAKTSIA

1А, str. Dimitar Blagoev, 7454 v. Samuil, Razgrad area, Bulgaria


ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ | tractionbg.com

„Тракция“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 116052117, регистрирано по ЗДДС под №493/08.09.1999, ДДС №BG116052117 със седалище и адрес на управление: с. Самуил, ул. „Димитър Благоев“ №1А, наричано по-долу за краткост “Администратор”, предоставящ услуги и продукти описани на домейн https://tractionbg.com, прилага в търговските си взаимоотношения с потребителите си настоящите правила за защита на личните данни.

1. Политика за Защита на Лични данни

Уважаваме и се грижим за сигурността на личните ви данни. Личните данни, които Тракция АД събира са строго конфиденциални и се използват единствено за целите, за които сте дали съгласието си: за кореспонденция и комуникация, за попълване на официални документи, необходими за финансово-счетоводна дейност и в съответствие със Закона за счетоводство и ЗДДС. Тракция АД се задължава да не редактира, разкрива и предоставя на трети лица лична информация без изрично предварително разрешение на потребителите, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законова процедура. Тракция АД ще използва личните данни на Потребителя само за целите на Договора.

2. Политика за Използване на Бисквитки

Използваме „бисквитки“ (cookies). Те ни помагат да подобряваме нашите услуги и вашето преживяване на сайта. С използването на този сайт вие се съгласявате с употребата на „бисквитки“.

Какво е „бисквитка“? „Бисквитка“ е малък файл, който се сваля и съхранява на вашия компютър или мобилно устройство от уебсайтът, който посещавате. Обърнете внимание, че „бисквитките“ не идентифицират дадено лице, а комбинация от компютър и уеб браузър.

Защо използваме „бисквитки“? С помощта на „бисквитки“ създаваме анонимна статистика, която ни помага да разберем как потребителите използват нашия уебсайт. Използваме тази информация, за да подобрим съдържанието и услугите ни. Използваме „бисквитки“ за: да идентифицираме вашите посещения на сайтада създаваме анонимна статистика използвайки продукти на Google като Google Analytics. Прочетете повече за как те използват „бисквитки“ на нашият сайт тук: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/

Изтриване на „бисквитки“ Можете да изтриете всички „бисквитки“ съхранявани на вашия компютър или мобилно устройство или можете да настроите браузъра си да ги блокира автоматично.

3. Продуктова Информация

Информацията, съдържаща се в tractionbg.com е представена по ясен и разбираем начин и е актуална към момента на нейното публикуване на Интернет сайта, като tractionbg.com си запазва правото по собствена преценка и по всяко време, без да е необходимо да извършва каквито и да е действия по предварително уведомяване или др. подобни, да внася промени в тази информация. 4. Кореспонденция Всички съобщения, уведомления, предложения, приемания и друга кореспонденция ще бъде извършвана в писмена форма по електронна поща. Имейлът за контакт на Тракция АД е info@tractionbg.com

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ | tractionbg.com

„Тракция“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 116052117, регистрирано по ЗДДС под №493/08.09.1999, ДДС №BG116052117 със седалище и адрес на управление: с. Самуил, ул. „Димитър Благоев“ №1А, наричано по-долу за краткост “Администратор”, предоставящ услуги и продукти описани на домейн https://tractionbg.com, прилага в търговските си взаимоотношения с потребителите си настоящите правила за защита на личните данни.

1. Политика за Защита на Лични данни

Уважаваме и се грижим за сигурността на личните ви данни. Личните данни, които Тракция АД събира са строго конфиденциални и се използват единствено за целите, за които сте дали съгласието си: за кореспонденция и комуникация, за попълване на официални документи, необходими за финансово-счетоводна дейност и в съответствие със Закона за счетоводство и ЗДДС. Тракция АД се задължава да не редактира, разкрива и предоставя на трети лица лична информация без изрично предварително разрешение на потребителите, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законова процедура. Тракция АД ще използва личните данни на Потребителя само за целите на Договора.

2. Политика за Използване на Бисквитки

Използваме „бисквитки“ (cookies). Те ни помагат да подобряваме нашите услуги и вашето преживяване на сайта. С използването на този сайт вие се съгласявате с употребата на „бисквитки“.

Какво е „бисквитка“? „Бисквитка“ е малък файл, който се сваля и съхранява на вашия компютър или мобилно устройство от уебсайтът, който посещавате. Обърнете внимание, че „бисквитките“ не идентифицират дадено лице, а комбинация от компютър и уеб браузър.

Защо използваме „бисквитки“? С помощта на „бисквитки“ създаваме анонимна статистика, която ни помага да разберем как потребителите използват нашия уебсайт. Използваме тази информация, за да подобрим съдържанието и услугите ни.

Използваме „бисквитки“ за: да идентифицираме вашите посещения на сайтада създаваме анонимна статистика използвайки продукти на Google като Google Analytics. Прочетете повече за как те използват „бисквитки“ на нашият сайт тук: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/

Изтриване на „бисквитки“ Можете да изтриете всички „бисквитки“ съхранявани на вашия компютър или мобилно устройство или можете да настроите браузъра си да ги блокира автоматично.

3. Продуктова Информация

Информацията, съдържаща се в tractionbg.com е представена по ясен и разбираем начин и е актуална към момента на нейното публикуване на Интернет сайта, като tractionbg.com си запазва правото по собствена преценка и по всяко време, без да е необходимо да извършва каквито и да е действия по предварително уведомяване или др. подобни, да внася промени в тази информация. 4. Кореспонденция Всички съобщения, уведомления, предложения, приемания и друга кореспонденция ще бъде извършвана в писмена форма по електронна поща. Имейлът за контакт на Тракция АД е info@tractionbg.com

PRIVACY POLICY | tractionbg.com

„Traktsia“ AD, registered in the Commercial Register at the Registry Agency with UIC 116052117, address: Samuil, ul. „Dimitar Blagoev“ №1А, hereinafter referred as “Administrator”, offering products and services described at domain https://tractionbg.com, is applying in its commercial activities the following rules for the protection of users personal data.

1. Policy for protection of personal data

We respect your privacy. All personal information collected on this website is strictly confidential andis only used for the purposes you have consented to. We are using your personal information todeliver our Services including correspondence and communication, creation of invoices and otherofficial documents required by the law.We do not edit, sell, rent, loan, trade or disclose an personal information collected at our website to3rd parties, except when this is required by the law.

2. Cookies Policy We use cookies.

They help us improve our service and deliver delightful experience. By using ourservices, you agree to our use of cookies.

What is „cookie“? A cookie is a small text file which is downloaded and stored on your computer or mobile device bywebsites that you visit. “Cookies” do not identify a person, but a combination of a computer and aweb browser.

Why do we use „cookies“? Cookies are necessary to create an anonymous statistics which help us understand how users interact with our website. We use this information to improve our service and content.

We use „cookies“ to:

– Identify your website visits

– Create anonymous statistics using product such as Google Analytics. Read more about how they use “cookies” on our website here: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/

Deleting your „cookies“ You can delete all cookies stored on your computer or you can set your browser to automaticallyblock them. If you do that however, you can lose access to certain sections of our website.

3. Product Information

We have made every effort to display as accurately as possible the colors, materials andspecifications of our products that appear on the website. We reserve the right at any time to modifyany part or content thereof without notice at any time.4. Correspondence and Communication Any correspondence should be in writing via email. Feel free to contact us for any questions orsuggestions at info@tractionbg.com.

This site uses “cookies” for better user experience and marketing analysis. For more information visit our “Privacy policy