ИСТОРИЯ

ЗА НАС

“Тракция АД” е вагоноремонтен и вагоностроителен завод с дългогодишен опит и традиции в производството, ремонта и модернизацията на вагони от типовете открити вагони, платформени, специализирани, вагон-цистерни, закрити вагони и др., които изцяло покриват всички Европейски изисквания и нормативни документи. Разположена в сърцето на Лудогорието – село Самуил, Разградска област, производствената база на

Дружеството допринася и за развитието на региона, тъй като осигурява работни места за над 250 квалифицирани служители. Територията на дружеството е 160 000 m², от които са застроени 26 000 m² където са разположени производствените цехове и административните сгради. Името “Тракция” датира от 1999 г. когато заводът е приватизиран и продължава да функционира като Акционерно дружество.

Благодарение на високата експертиза и качество на предлаганите услуги сред дългогодишните клиенти на “Тракция АД” се нареждат престижни международни компании като: ERR, GATX, VTG, On Rail, ERMEWA, DB Cargo, Loko Trans, LUКOIL, Български държавни железници, НК“ Железопътна инфраструктура“, Неохим и много други.

ИСТОРИЯ

По време на над 45 годишната си история, “Тракция АД” се специализира в две основни направления – производство на товарни вагони и извършване на планови ремонти на товарни вагони и различни видове модернизация. Всички изделия, произведени от “Тракция АД” са сертифицирани спрямо задължителните Европейски стандарти и нормативни документи, включително и TSI вагони и TSI шум.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОВАРНИ ВАГОНИ – ПРОЦЕС И ТЕХНОЛОГИИ

Основните възли на рамата се произвеждат в два самостоятелни цеха, снабдени с необходимата технологична екипировка като: кондуктори, манипулатори за заваряване, осигуряващи високо качество на заваръчния процес, портал за автоматизирано подфлюсово заваряване, машини за заваряване в защитна газова среда, подемни съоръжения, екипировка за наблюдение и измерване на продуктите, както и необходимите за това складови площи.

Специализирани кондуктори, гарантират спазването на геометричните размери и правилното разположение на отделните възли и детайли при окончателното сглобяване на рамите. Следва проверката на геометричните размери на рамите, която се извършва на стенд за оразмеряване, конструиран така, че да осигурява измерването на всички размери, посочени в стандартите за окачествяване на такъв вид продукция.


Нанасянето и изпичането на боята се извършва в две специализирани бояджийски камери, съоръжени с подвижни площадки за придвижване на работниците в процеса на боядисване. За качественото извършване на дейности се използват съвременни машини за безвъздушно пръскане, даващи възможност за използване на всички видове системи за боядисване. Контролирането на дебелината на нанесеното покритие се извършва с

ултразвукови дебеломери.

ПЛАНОВИ И ИЗВЪНПЛАНОВИ РЕМОНТИ НА ВАГОНИ

Ремонтът на вагоните се извършва в два основни производствени цеха.

В единия цех се осъществява ремонта на рамата и коша на вагоните. Всяка от обособените 12 работни позиции е оборудвана с необходимите машини за заваряване в защитна газова среда, екипировка за газо-пламъчно рязане, механични и електрически инструменти и др. В цеха е монтиран и хидравличен стенд за постигане на правилната геометрия на коша на вагоните.

Във втория цех се извършва ремонтът на ходовата част на вагона. Обособени са два участъка за ремонт на талигите и ремонт на колосите.

Участъкът, предвиден за ремонт на талигите е оборудван с 6 работни позиции за извършване на проверка и подмяна на негодните части от рамата на талигата и спирачно-лостовата система, стенд за оразмеряване рамата на талигата, стенд за проверка на ресьорите и винтовите пружини на талигите. След приключване на ремонта на талигите и колосите се преминава към боядисването.

Участъкът за ремонт на колосите е оборудван с технологична линия за демонтаж на лагерите и буксите и тяхното измиване в специализирани машини. Почистените букси и лагери се окачествяват и се подготвят за монтаж, като от тях се отстранява старата боя и смазка. С помощта на индукционни нагреватели се демонтират вътрешните лагерни втулки и лабиринтни пръстени. Почистените колоси преминават ултразвукова и магнитна дефектоскопия, извършвана от специалисти, притежаващи всички необходими международни сертификати за този вид дейност. Обработката на повърхността на търкаляне се извършва на два броя специализирани бандажни струга с CNC управление.

“Тракция” АД провежда и дейност, свързана с подмяна на негодните вагонни колела с нови. Това отделение е оборудвано с 2 броя хидравлични преси за демонтиране и монтиране на колела, съоръжени с компютъризирани записващи устройства и стругове за обработка на вагонните оси. Тази дейност се осъществява по одобрена от БДЖ технология или VPI.

Ремонтът и изпитването на елементите на спирачната система се извършва в специализиран участък. Той е оборудван с всички необходиим стендове за тестване на основните компоненти на автоматичната влакова спирачка. Оборудвано е отделение за ремонт и диагностика на функционни вентили тип КЕ1 и КЕ2.

В края на работния процес се извършва шаблониране на вагона и предаването му на клиента.

ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ И ЕЛЕМЕНТИ – ТЕХНОЛОГИИ И СЪОРАЖЕНИЯ

Разкроечен участък. Оборудван е с гилотини, абканти, пресножици, три броя

портални машини за плазмено рязане и разкрояване със CNC управление за

детайли със сложна форма и големи дебелини.

Отделение за механична обработка. Оборудвано е със съвременни

металообработващи машини с CNC управление, както и с универисални

металорежещи машини. Съвременните инструменти и технологии, качеството на

използваните материали, както и висококвалифицираната работна ръка гарантират

производителност и качество на произведените детайли.

Ковашко-пресов участък разполага с винтови и ексцентрик преси, както и с

пневматични чукове, които гарантират висока производителност и качества на

произведените детайли.

ЗАВАРЯВАНЕ

За поддържане нивото на високата квалификация на заварчиците и за обучаване на нови кадри в дружеството е създаден професионален учебен център по заваряване, сертифициран от всички необходими институции. В учебния център периодично се проверяват уменията на заваръчния персонал.

Доброто изпълнение на завръчните процеси е главният фактор за качеството на целия производствен процес. Затова в “Тракция” АД е изградена система за управление на заваръчните процеси съгласно изискванията на EN 15085-2:2008, сертифицирана от немската фирма ТЮФ Рейнланд. За следене на качеството, “Тракция” АД разполага с модерно съвременно оборудване. Специалисти на дружеството, сертифицирани съгласно

БДС EN ISO 9712 за провеждане на изискващите се изпитания – ултразвукова и магнитна дефектоскопия, капилярен и визуален контрол, проследяват и протоколират всички етапи на производствения процес.

“Тракция” АД разполага със собствена газ станция, компресорно съоръжение, водонапорна кула и дървообработващ цех. Тези спомагателни звена съкращават срока за провеждане на ремонта на вагоните и повишават качеството на предлаганите услуги.

СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО

С цел качествено изпълнение на изискванията на клиента в “Тракция” АД е внедрена Система за управление на качеството – БДС EN ISO 9001:2015. Целият процес на производството се наблюдава от опитни контрольори, които стриктно проследяват за изпълнение изискванията на конструктивната и технологична документация, както и предписанията, дадени от клиентите на дружеството.

Качеството на продукцията, коректното отношение към бизнес партньорите, съчетани с дългогодишния опит и традиции позволяват на “Тракция” АД безупречната репутация на дружеството и завоюваните позиции на българския и международен пазар.

Използването на най-новите версии на водещите CAD/CAM системи спомага за решаване на текущите задачи.

За качественото провеждане на ремонта на товарни вагони “Тракция” АД се сертифицира по VPI – система от изисквания за правилно провеждане на ремонт на товарни вагони, на които всеки реномиран завод трябва да отговаря, за да запази вече своите клиенти и да привлече нови.

“ТРАКЦИЯ” АД

ул. “Димитър Благоев” 1А, 7454 с. Самуил, обл. Разград


Този сайт използва технологията „бисквитки“, за да осигури пълноценно преживяване и за анализ на посещаемостта.
За повече информация вижте нашата „политика за поверителност“.