Пресмятане на контролната цифра

Моля въведете номера на вагона (без контролната цифра)

изчисли