ВАГОН ТОВАРЕН ОТКРИТ 4 – ОСЕН С ГЛУХ ПОД тип Eaos

Вагонът е предназначен за превоз на насипни, пакетирани и други товари, неизискващи защита от атмосферните влияния. Отговаря на изискванията на UIC и RIV.

Кошът на вагона е изграден от две неподвижни странични стени и две неподвижни челни стени.

Подът на вагона е изработен от метал или от иглолистен дървен материал.

Конструкцията на вагона осигурява механизирано натоварване и разтоварване чрез използване на подемно – транспортни средства и страничен вагонообръщател.

Вагонът е съоръжен с автоматична спирачка тип KE-GP и застопоряваща спирачка.

Технически данни
Габарит UIC 505-3
Междурелсие 1435 mm
Талига Y 25 Cs
Брой оси 4
Максимална товароносимост 60 t
Натоварване на ос 20 t
Тара 20 t
Максимална скорост
 •  празен 120 km/h
 •  пълен 100 km/h
База на вагона 9 000 mm
Дължина на вагона с буферите 14 040 mm
Товарна дължина 12 710 mm
Товарна широчина 2 780 mm
Площ на пода 36 m2
Използваем обем 72 m3