инж. Стефан Гердев
Изпълнителен Директор


инж. Илиян Николов
Директор “Производство”


инж. Стамен Къев
Технически директор