„Тракция” АД е дружество с основен предмет на дейност производство и ремонт на всички видове товарни вагони (открити, вагон-цистерни, циментовози, торовози и др.). Дружеството е правоприемник на Вагоноремонтен завод Самуил – обособена част от НК „БДЖ”. През 1999г. заводът е приватизиран и носи наименованието „Тракция”АД. Фирмата се намира в сърцето на „Лудогорието” село Самуил, Разградска област на площ от 160 декара в които са разположени производствените и административни сгради на дружеството на площ от 26 000 m².